Nowy Octoprint

Nowy Octoprint

Nowy obraz karty SD z OctoPi Zmiany w obrazie Obsługa Raspberrypi 4B Jądro Linux 4.19.75 z nowego obrazu podstawowego 2019-09-26-raspbian-buster-lite OctoPrint 1.3.12 Źródło https://octoprint.org/blog/2019/11/14/octopi-release-0-17-0/ najnowsza wersja